Zaczynają się konkursy na dofinansowania w obszarze badań i rozwoju w województwie pomorskim

Zaczynają się konkursy na dofinansowania w obszarze rozwoju i badań na Pomorzu

Zaczynają się konkursy na dotacje w zakresie badań i rozwoju w województwie pomorskimInwestycje oraz badania cały czas finansowane są dość mocno z rozmaitych dotacji, i nie inaczej sytuacja będzie wyglądać w Województwie Pomorskim. Na najbliższy okres czasu przewidzianych bowiem zostało około 80 milionów euro różnych dofinansowań i dotacji dla rozmaitych firm i instytucji, a wszystkie te rzeczy między innymi w ramach programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W pierwszej transzy do rozdysponowania będzie 100 milionów, a składanie wniosków ma się zacząć w pierwszych dniach maja. W zależności od rodzaju projektu i wielkości firmy, która stara się o takie wsparcie wielkość finansowania projektu wynieść nawet może w przedziale od 15 do 80 procent. W tegorocznych założeniach konkursowych przyjęto, że mogą wziąść w nich udział nie tylko same najmniejsze i średnie firmy, lecz również znacznie większe podmioty. najczęściej nie miały one możliwości starania się o dofinansowanie, w chwili obecnej podjęto decyzję że zostaną dopuszczone, ale z limitem ogólnej kwoty. W dniu 4 maja zaczyna się początek naboru wniosków na finansowanie różnych projektów, a w kolejnych latach mają być rozpisywane kolejne konkursy.

Środki jakie obejmuje dotacja będą mogły być tylko i wyłącznie przeznaczone na badania i rozwój technologii. Tak więc można nie będzie za nie wybudować nowej fabryki czy zrealizować linię produkcyjną, lecz już nabyć badawczy sprzęt czy też wyposażenie laboratoriów już tak. Nie ma też żadnego ograniczenia jeśli chodzi o wielkość samego projektu, starać się więc będzie można zarówno o niewielkie jak i o całkiem pokaźne sumy. Ważnym aspektem w czasie tego konkursu jest to, że udział w nim mogą także brać wszelakie instytucje naukowo-badawcze, a nie jedynie sami przedstawiciele biznesu. Ale wprowadzony został ważny warunek, że wkład własny zapewniony musi zostać przez odpowiednią firmę, co znacząco ukierunkuje badania na ich wykorzystanie w praktyce. Nie występuje przy tym wymóg podpisywania jakiś specjalnych partnerstw z instytucjami badawczymi, nie jest to niezbędne przy aplikowaniu. Końcowa ocena złożonych wniosków zostanie wykonana przez zespół specjalistów z branż, z jakich projekty się pojawią, a wszystkie umowy będą podpisywane dopiero w jesieni.

Kolejne wzrosty pojemności floty statków kontenerowych

Kolejne wzrosty pojemności floty statków kontenerowych

 

Kolejne wzrosty pojemności floty statków kontenerowych
Kolejny wzrost ładowności floty statków kontenerowych.

Mimo panującego obecnie kryzysu w kontenerowym transporcie całkowita liczba statków systematycznie się zwiększa. Największe firmy z branży zacięcie rywalizują o pierwsze miejsce, a objawia się to w pierwszej kolejności produkowaniem kolejnych jednostek. W ciągu obecnego roku zwodowano kontenerowce o całkowitej ładowności prawie milion siedemset tysięcy jednostek, co stanowi jedenaście procent więcej niż rok temu. W kolejnym roku podaż jednostek kontenerowych ma wynieść około dziesięciu procent, widać więc dynamika rozwoju utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie. Taka sytuacja ma znaczący wpływ na sytuację na rynku transportowym, przyczyniając się do znaczących obniżek cen za przewozy. Dla właścicieli floty nie są to pomyślne wieści, bo stawiają pod znakiem zapytania opłacalność wielu tras. Kolejny problem stanowi konieczność przestoju coraz większej ilości jednostek przy nabrzeżach portowych, ponieważ po prostu nie znajduje się dla nich odpowiedniej ilości nowych zleceń. Tego typu sytuacja w znacznym stopniu wynika z faktu, że inwestycje te były planowane i rozpoczynane kilka lat wcześniej, i aktualnie nastąpiło duże spiętrzenie nowych statków.

 

Znaczące jest to, że pomimo wzrostu całościowej ładowności kontenerowców zmniejszyła się ich ilość. Bierze się to z faktu, że co roku rosną możliwości przewozowe, a co się w tym wiąże zwiększa się wydajność jednostek, które są oddawane. O ile rok temu średnia wielkość statku kształtowała się na poziomie siedem i pół tysiąca, to aktualnie jest to to już więcej niż osiem. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest coraz bardziej widoczne ograniczenie statków mających ładowność 8 tysięcy, których ilość jest najmniejsza od dwóch dekad. Na znacznie mniejszym poziomie są także demontaże statków, także tutaj ich wielkość jest mała jeżeli porównać to z ubiegłymi latami. Zwłaszcza mały poziom złomowania jest w klasie panamaxów, to znaczy jednostek o ładowności do 3 tysięcy jednostek kontenerowych, szacowane jest, że ogólnie ich wielkość wynosiła będzie około 170 tysięcy TEU. W wyniku tego wszystkiego całkowita flota tego typu kontenerowców zwiększy się o około dwa procenty, analogicznie jest z pozostałymi klasami. Na dzień dzisiejszy w stoczniach się znajduje kolejna grupa statków, więc w roku 2016 również należy się spodziewać jeszcze większych wzrostów.