Terminale kontenerowe rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Terminale kontenerowe rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Przewozowa branża od długiego czasu miała problem niewłaściwie podawanej wagi kontenerów. Na nieszczęście duża ilość spedytorów nie specjalnie się tym nie przejmowała, a ma to naprawdę duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa przewozów. Nieduże nawet odchylenia w deklarowanej wadze mogą się przy paru tysiącach kontenerów wzmacniać, sprawiając bardzo duże problemy z zapewnieniem stabilności, a czasami nawet utonięcia. Z tego też powodu od wielu lat były prowadzone prace w celu uporządkowania tych kwestii, lecz z powodu kosztów nie dało się ich zakończyć z sukcesem. Dopiero niedawno udało się osiągnąć porozumienie, na mocy jakiego wszystkie bez wyjątku kontenery ładowane na statek muszą być dokładnie zważone. Przepisy te będą obowiązywały od drugiego półrocza 2016 roku, a ich nieprzestrzeganie wiąże się z dużymi konsekwencjami. Przymus weryfikacji wagi kontenera spoczywa na nadającym, z tego też powodu musi on dokładnie przypilnować, żeby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Oprócz tego terminale oraz przewoźnicy mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, jakiego waga nie została zweryfikowana. Porty zaczęły ważenie kontenerów morskich

Przepisy obecnie zezwalają na przeprowadzenie ważenia kontenerów przy pomocy dwóch metod. Pierwszą z nich jest to ważenie kompletnego spakowanego i zaplombowanego kontenera, a druga to mierzenie poszczególnych cząstkowych ładunków razem z opakowaniem i zsumowanie wszystkiego na samym końcu. Pierwsza metoda jest znacznie wygodniejsza i szybsza do wykorzystania, lecz wymaga zakupu certyfikowanego, odpowiedniego sprzętu. Na dzień dzisiejszy raptem niewielka część portów w naszym kraju ma takie możliwości, ale w dalszym ciągu nie będzie w nich szans na obsłużenie każdej jednostki. Dlatego też cały czas spora część sprawdzania wag odbywać się będzie musiała w głębi kraju, w siedzibach firm zajmujących się pakowaniem. W nadchodzących latach są oczywiście w planach takie inwestycje, lecz kwestia nie będzie jedynie dotyczyć zakupienia jeszcze jednego urządzenia, ale także zmienienia organizacji pracy na terenie portu. Na przykład port zlokalizowany w Szczecinie posiada już przygotowane odpowiednie procedury związane z obsługą kontenerów, lecz również może zaproponować możliwość zważenia ich przed załadunkiem.

Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Nowe regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Problem z dokładną wagą kontenerów na pokładzie statku ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety póki co traktowane to było przez różne firmy dość luźno. Wprawdzie na dokumentach waga musiała być podawana, lecz niejednokrotnie zupełnie nie pokrywała się ona z rzeczywistością. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę jest wykonywany rozkład kontenerów na statku, to wszelkie rozbieżności mogą znacząco wpływać na stabilność całej jednostki. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tej właśnie przyczyny, kontenerowce miały dużo problemów z właściwą sterownością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać definitywnie problem. Od lipca bieżącego roku obowiązywać zaczynają regulacje prawne które wymuszają konieczność dokładnego ważenia wszystkich kontenerów transportowanych statkiem. Zmiany te planowane były od wielu lat, jednak dopiero całkiem niedawno udało się w końcu osiągnąć pełne porozumienie w tej kwestii. Po pierwsze barierą były spodziewane koszty, rzeczywiście nowe przepisy będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury wiążące się z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Nowe zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Nowe regulacje w tym obszarze będą wymagać, aby przed załadunkiem każdego kontenera na pokład statku jego rzeczywista waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Równocześnie konieczna będzie odmowa załadowania kontenera, jakiego waga nie została potwierdzona. Jeśli chodzi o ważenie, to zaproponowano dwie oficjalne metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie całego kontenera przy wykorzystaniu odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Ta metoda będzie jednak miała dwie zasadnicze wady, to znaczy potrzebuje zainstalowania drogich urządzeń do ważeń, a oprócz tego może być problem z ewentualnymi zmianami. Metoda kolejna polegać będzie na tym, że na bieżąco się waży poszczególne ładunki wkładane do środka, a następnie na koniec dodaje się do całości ciężar pustego kontenera. Ta właśnie metoda będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużą zaletą jest to, że od razu będzie się znało wagę ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.