Duża rozbudowa terminalu intermodalnego w Gdańsku

Duża rozbudowa terminalu intermodalnego w Gdańsku

Duża rozbudowa terminalu intermodalnego w Gdańsku
Rozbudowa terminalu intermodalnego w Gdańsku obręb GTK

 

Port GTK w Gdańsku od kilku lat rozwija się w niezwykle szybki sposób, widać to zresztą bardzo dobrze po ilości nowych inwestycji, jakie się pojawiają na jego obszarze. Nie tak dawno na kupno nowoczesnego wyposażenia przeznaczono prawie 90 milionów złotych, a w styczniu roku 2016 ukończono następny duży projekt. Zakończona bowiem została w tym czasie rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w pobliżu Nabrzeża Szczecińskiego. Cały ten projekt jest szacowany na niecałe trzydzieści milionów, i jest on w dużym stopniu finansowany z funduszy unijnych. Jak wspomina jednak Dorota Raben, pełniąca funkcję prezesa Zarządu Portu, to zaledwie początek inwestycji. W nadchodzącym roku wydać się bowiem planuje kolejne 100 milionów, a wszystko po to, żeby poprawić przeładunkowe zdolności i zwiększyć jeszcze konkurencyjność portu. W związku z tym że Port jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym, to taka rozbudowana inwestycja z pewnością pozwoli na znacznie bardziej wydajną i sprawną obsługę. Jest to o tyle ważne, że transport intermodalny cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród klientów.

Powyższa inwestycja przede wszystkim obejmowała przebudowanie wielu obiektów w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego. Ogólnie prace wykonano na 37 tysiącach metrów kwadratowych, z z czego dwie trzecie stanowi plac do składowania kontenerów. To ta właśnie przebudowa była podstawą przedstawione inwestycji, ale poza tym wykonano liczne dodatkowe projekty. Znacznie przebudowano wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacyjny, razem z wjazdem do portu. Dodatkowo o pięćdziesiąt metrów przedłużone zostało torowisko żuraw w porcie, a także do ośmiuset metrów kwadratowych zwiększyła się powiększyła się powierzchnia placu parkingowego. Patrząc na skalę projektu konieczne było również ruszenie sporej ilości instalacji, i faktycznie całkiem sporo zrobiono w tym obszarze. Znacznie rozbudowano sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe, ale także gazowe i elektryczne. Na terenie placu składowego na kontenery rozbudowano też miejsce przeznaczone na niebezpieczne materiały, obecnie jego wielkości wynosi blisko tysiąc dwieście metrów kwadratowych.