Handel zagraniczny morzem

Handel zagraniczny morzem

Nasze polskie porty od długiego czasu pełnią ogromnie istotne zadanie w handlu międzynarodowym, a ostatnio ich znaczenie cały czas się zwiększa. Lecz bez odpowiedniego zainwestowania w odpowiednią infrastrukturę, w tym w połączenia drogowe i kolejowe połączeni nie będzie możliwości na to, aby mogły się rozwinąć w taki sposób jak wymaga tego rynek.

Handel zagraniczny morzem
Wzrost znaczenia portów morskich w międzynarodowym handlu

A rynek zaczął aktualnie iść w kierunku przewozów o charakterze intermodalnym, które polegają na tym, że dowóz towarów do miejsca docelowego realizowane jest paroma odmianami transportu, czyli przeważnie morskiego i kolejowego albo drogowego. Dla samych klientów będzie to świetne rozwiązanie, bo dostają towary prosto tam gdzie chcą, jednak jeśli chodzi o logistykę jest to spore wyzwanie. Po przypłynięciu statku na miejsce docelowe kontenery są od razu przeładowywane na składy kolejowe lub pociągi, później trasa ich przebiega do któregoś terminala, aby na koniec znaleźć się na samochodzie jadącym do końcowego klienta. Aktualnie w Polsce działa kilka terminali, w południowym i środkowym rejonie, i są one świetnie skomunikowane z portami nad morzem.

 

Specjaliści są zdania że rola portów w naszym kraju cały czas będzie wzrastać, pod warunkiem jednak, że zostaną zrealizowane dalsze inwestycje, wymagane go tego, aby nie zostać w tyle za szybko się zmieniającym rynkiem. Dość dużo zrobiono do tej pory, ale jeszcze bardzo dużo jest niezbędne, ponieważ sieć połączeń nie jest nadal pełna. Bardzo potrzebne są całkiem nowe linie kolei, modernizacja już działających, a także poprawienie całościowej infrastruktury przy samych portach. Tego typu inwestycje w sporej części można sfinansować z europejskich funduszy, bowiem w najbliższych latach na kolej ma być przeznaczone pięć miliardów, a blisko dziesięć ma być wykorzystane na sieć drogową. Równocześnie podkreśla się, że już obecnie porty w naszym kraju charakteryzują się znacznie wyższą konkurencyjnością niż jeszcze kilka lat temu, przez co mogą one skutecznie rywalizować z portami w innych krajach. Niewątpliwie bardzo duży wpływ miały na to zrealizowane inwestycje, liczne ułatwienia dla nowych inwestorów i co najważniejsze zmiany procedur, pozwalające na dużo bardziej sprawną obsługę statków.