Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Nowe regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Problem z dokładną wagą kontenerów na pokładzie statku ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety póki co traktowane to było przez różne firmy dość luźno. Wprawdzie na dokumentach waga musiała być podawana, lecz niejednokrotnie zupełnie nie pokrywała się ona z rzeczywistością. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę jest wykonywany rozkład kontenerów na statku, to wszelkie rozbieżności mogą znacząco wpływać na stabilność całej jednostki. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tej właśnie przyczyny, kontenerowce miały dużo problemów z właściwą sterownością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać definitywnie problem. Od lipca bieżącego roku obowiązywać zaczynają regulacje prawne które wymuszają konieczność dokładnego ważenia wszystkich kontenerów transportowanych statkiem. Zmiany te planowane były od wielu lat, jednak dopiero całkiem niedawno udało się w końcu osiągnąć pełne porozumienie w tej kwestii. Po pierwsze barierą były spodziewane koszty, rzeczywiście nowe przepisy będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury wiążące się z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Nowe zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Nowe regulacje w tym obszarze będą wymagać, aby przed załadunkiem każdego kontenera na pokład statku jego rzeczywista waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Równocześnie konieczna będzie odmowa załadowania kontenera, jakiego waga nie została potwierdzona. Jeśli chodzi o ważenie, to zaproponowano dwie oficjalne metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie całego kontenera przy wykorzystaniu odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Ta metoda będzie jednak miała dwie zasadnicze wady, to znaczy potrzebuje zainstalowania drogich urządzeń do ważeń, a oprócz tego może być problem z ewentualnymi zmianami. Metoda kolejna polegać będzie na tym, że na bieżąco się waży poszczególne ładunki wkładane do środka, a następnie na koniec dodaje się do całości ciężar pustego kontenera. Ta właśnie metoda będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużą zaletą jest to, że od razu będzie się znało wagę ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.